e-ginekologia.pl - Nowy Gabinet GinekologicznyPytania do prawnika
  Na pytania Czytelników odpowiada prawnik Maciej Gibiński, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel kancelarii prawnej Centrum Doradcze Prawa Medycznego.

  Prawne aspekty cięcia cesarskiego
  Zbyt częste podejmowanie podczas porodów interwencji medycznych, a przede wszystkim nagminne wykorzystywanie cesarskiego cięcia – to główny zarzut NIK. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby cięć cesarskich ze wskazań pozapołożniczych. Najczęściej okulistycznych. Polskie prawo nie reguluje jednak tzw. cięcia cesarskiego na życzenie. Pacjentki nie mogą zatem powoływać się na przepisy, żądając cesarskiego cięcia.


  Eksperyment medyczny
  Prezentujemy propozycję formularza zgody na przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Należałoby przypomnieć, że w eksperymencie medycznym lekarz stosuje nowe lub jedynie częściowo sprawdzone metody diagnostyczne, lecznicze lub profi laktyczne. Celem takiego eksperymentu powinno być osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla pacjenta.

  Co wiemy o jodzie?
  Średnie spożycie jodu w Polsce jest na poziomie 40 – 80 mcg/ dz. Jest to 2 – 3 razy mniej niż wynosi dobowe zapotrzebowanie fizjologiczne. Dla porównania spożycie jodu w USA jest na poziomie 400 – 800 mcg/dz, a w Japonii 1500 mcg. Kobieta w ciąży powinna przyjąć dziennie 250 mcg jodu./dz.

  Osocze bogatopłytkowe w leczeniu liszaja twardzinowego sromu 
  Liszaj twardzinowy (LS) jest chorobą autoimmunologiczną o nieznanej etiologii. Charakterystyczne zmiany lokalizują się głównie w obrębie skóry i błon śluzowych okolic płciowych i okolicy anogenitalnej, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. LS często współistnieje z innymi chorobami autoimmunologicznymi, głównie z chorobami tarczycy.


  Poporodowe uszkodzenia pochwy i krocza
  Uszkodzenia pochwy i krocza w czasie porodu zależą od wielu czynników. Także ich rozmiar jest zróżnicowany. Największe znaczenie mają czynniki takie jak: masa urodzeniowa płodu oraz, jeśli podjęto decyzję o nie nacinaniu krocza, prawidłowość wykonania ochrony. Wpływ na uszkodzenia mają także wykonywane w II okresie porodu, z różnych wskazań, zabiegi położnicze (próżniociąg położniczy, kleszcze położnicze), długość trwania II okresu porodu oraz stan błony śluzowej pochwy w momencie porodu. Infekcje pochwy powtarzające się w ciąży zwiększają ryzyko uszkodzeń.

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...