Skład Rady Naukowej magazynu Nowy Gabinet Ginekologiczny:

   

  • Pani Prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer

  Zakład Patomorfologii CSK MSW w Warszawie;
  Zakład Patologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

   

  • Pani Prof. dr hab. Janina Markowska

  Katedra i Klinka OnkologiiUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

   

  • Pani lek. med. Beata Sterlińska-Tulimowska

  Wykładowca LAHA, wykładowca Fotona, Tulimowski&Sterlińska Gabinety Warszawa;

  • Pan  Prof. dr hab. Zbigniew Celewicz

  Klinika perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

   

  • Pan Prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki

  Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM;

   

  • Pan Ivan Fistonić, MD, PhD

  Professor at University of Applied Health Sciences, Zagreb, Croatia;

  Assistant Professor at University Department of Health Studies, University of Split, Split, Croatia;

  Director of Institute for Women’s Health, Zagreb, Croatia;

   

  • Pan lek. med. Jacek Tulimowski

  Lekarz ginekolog, redaktor naczelny magazynu Nowy Gabinet Ginekologiczny; Tulimowski&Sterlińska Gabinety Warszawa;

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...