26488251 xxlBlisko 45 procent więcej postępowań dotyczących błędów medycznych niż rok wcześniej prowadziły polskie prokuratury w 2016 roku. W sumie było to 4963 postępowań.

  46430530 xxlSzpital w Busku Zdroju w Świętokrzyskiem jest pod lupą prokuratury. Działania prawne zostały podjęte po tym, jak zmarł tam noworodek. Rodzina zarzuca lekarzom niedopełnienie obowiązku, ojciec twierdzi, że cesarskie cięcie wykonano za późno.

  21817833 xxl minDo marszałka Sejmu trafił projekt zmiany ustawy mający umożliwić osobom małoletnim dostęp do lekarzy ginekologów, urologów i dermatologów. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat będą mogły skorzystać z pomocy ginekologicznej, urologicznej lub dermatologicznej  bez asysty lub zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

  lekarzeJedynie cztery miesiące będzie funkcjonowała poradnia ginekologiczno-położnicza w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie – w ramach kontraktu jaki placówka podpisała z NFZ-em. Dyrekcja ośrodka martwi się, że placówka przez pozostałą część roku będzie zmuszona działać na nadwykonaniach.

  ChromaStock 9752723Pomimo, iż wykupienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem lekarzy i pielęgniarek zatrudnianych m.in. w szpitalach na kontraktach, często nie przynosi ono wymiernych korzyści. W przypadku błędu medycznego, zasądzone odszkodowania, często znacząco przekraczają sumę polis posiadanych przez lekarzy. Przypomnijmy, że suma ubezpieczenia OC lekarza to 75 tys. euro, tj. ok. 300 tys. złotych. Ubezpieczyciele zalecają lekarzom wykupienie dodatkowych ubezpieczeń.

  e-ginekologia.plRzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przypomina, że depresja poporodowa dotyka kobiety, ale grupą doznającą następstw choroby są dzieci. Rzecznik twierdzi, że położne środowiskowe mogą odegrać ogromną rolę w profilaktyce depresji poporodowej.

  Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad zmianami w systemie kształcenia specjalizacyjnego. Resort zdrowia stawia pytanie, czy specjalizacje na wszystkich kierunkach powinny być opłacane przez państwo?

  15356810811 501fd24902 oOd 2 czerwca kobieta, która straciła dziecko, nie powinna przebywać na sali razem z innymi ciężarnymi lub kobietami, które urodziły zdrowe dzieci. Standardy opieki okołoporodowej nad ciężarnymi w ciąży z powikłaniami przygotowało jeszcze poprzednie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

  ChromaStock 57342283Niedopracowane, pełne niewiadomych – takie są nowe regulacje dotyczące opieki nad ciężarnymi – według położnych. Program w kształcie przygotowanym przez NFZ marginalizuje ich rolę i w praktyce grozi bezpieczeństwu matek i noworodków, niszcząc przez lata dopracowywane rozwiązania – dodają położne.

  13 kwietnia br. zapadł kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. We wczorajszym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej z wielkopolskich przychodni na decyzję Rzecznika nakładającą na tę placówkę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Kara finansowa została nałożona w związku ze stosowaniem przez przychodnię praktyk naruszające zbiorowe prawa pacjentów w zakresie prawa dostępu do dokumentacji medycznej.

  Co roku rośnie liczba spraw związanych z popełnianymi przez lekarzy błędów. Wynika to przede wszystkim z rosnącej świadomości pacjentów o przysługujących im prawach w zakresie ubiegania się o odszkodowanie. Stowarzyszenie Primum Non Nocere szacuje, że rocznie w Polsce dochodzi do 20-30 tysięcy błędów spowodowanych przez medyków.

  e-ginekologia.pl -Ubezpieczenie lekarzy – korzystniej razem?Korzystne warunki finansowe zawieranych umów ubezpieczeniowych udało się wynegocjować dzięki inicjatywie samorządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Samorząd realizuje program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów opłaconego ze składki członkowskiej. Jest to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie.

  e-ginekologia.pl - Nowy program dla ciężarnychW siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia opracowywany jest program kompleksowej opieki medycznej nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Założeniem programu jest zapewnienie przyszłym mamom pełnej, dostępnej, bezpiecznej opieki wysokiej jakości w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i pierwszych 6 tygodni po urodzeniu dziecka.

  Już od stycznia 2016 r. zmienią się niektóre kompetencje pielęgniarek. Jedną z najistotniejszych zmian jest to, że pielęgniarki będą mogły wystawiać recepty na niektóre leki. Ministerstwo Zdrowia zmiany tłumaczy potrzebą poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjenta, który oczekuje na dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...