Zamierzam wynająć innemu lekarzowi pomieszczenie własnego gabinetu. O jakich zapisach powinienem pamiętać w umowie najmu?

   

  Odpowiedź:
  Wynajmując gabinet innemu lekarzowi należy pamiętać o kilku zapisach związanych z wykonywaniem działalności leczniczej.
  Lekarz wynajmujący gabinet (najemca) powinien w umowie najmu wpisać, że na wynajmującym ciąży obowiązek:
  -    odbioru własnego gabinetu przez PSSE;
  -    rejestracji kasy fiskalnej;
  -    prowadzeniu własnej, odrębnej dokumentacji medycznej;
  -    podpisaniu odrębnej umowy na odpady – osoba, która wynajmuje drugiemu lekarzowi gabinet nie może w jego imieniu zbierać odpadów medycznych, gdyż nie ma do tego stosownych uprawnień;
  -    prowadzenie własnej dokumentacji przeciw zakażeniowej (procedury przeciwdziałania zakażeniom, wykonywania kontroli wewnętrznych);
  -    zatrudnienia personelu pomocniczego.
  Dodatkowo istotne są kwestie treści umowy podyktowane przepisami kodeksu cywilnego. One uzależnione są od ustaleń pomiędzy stronami.

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...