Pytanie: W jakich przypadkach możemy zrezygnować z kontynuowania leczenia?

    Odpowiedź: Pytanie dotyka problematyki opisanej w art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Powołany przepis stanowi, że lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta.

    Zaloguj się, aby zobaczyć.

    Sprzęt Ginekologiczny

    loading...