erekawice2

    Pytanie: Czy w każdym przypadku pacjent powinien dostać kopię dokumentacji bez względu na to, jak dawno było zakończone leczenie?

    Odpowiedź: Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) - dalej u.p.p. Pytanie dotyczy zasad udostępniana dokumentacji medycznej pacjentowi, stąd odpowiedź dotyczy tego uprawnionego podmiotu.

    Zaloguj się, aby zobaczyć.

    Sprzęt Ginekologiczny

    loading...