erekawice2

    Pytanie: Czy to prawda, że według obowiązujących przepisów prawnych pacjent może otrzymać oryginał dokumentacji?

    Odpowiedź: Zasady udostępniania dokumentacji medycznej bardzo jasno precyzuje art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) - dalej u.p.p.

    Zaloguj się, aby zobaczyć.

    Sprzęt Ginekologiczny

    loading...