59422491 xxlChcemy, aby w lutym 2018 roku wystartować już z działającą e-receptą - powiedział Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Będzie to wdrożenie testowe. CSIOZ opublikowało wczoraj pierwszą część dokumentacji technicznej, która pozwoli na integrację e-recepty z systemami e-dokumentacji wdrozonymi w gabinetach i szpitalach.

   

  Oczywiście to są tylko informacje techniczne, które są istotne dla informatyków. Jednak dla lekarzy istotny jest fakt, że prace trwają i niedługo należy się spodziewać nowych wymagań, jakie przed lekarzami postawi Ministarstwo Zdrowia.

  - Publikujemy pierwszą część dokumentacji integracyjnej do e-recepty, czyli coś, o co już co najmniej w 2010 r. prosili nas np. przedstawiciele urzędów marszałkowskich: „Opublikujcie specyfikacje opisu usług sieciowych do systemu P1, bo nie wiadomo jak się integrować”- zaznaczał Marcin Węgrzyniak.

  Dyrektor CSIOZ tłumaczy, że przyjęto takie podejście, że system P1 to tak naprawdę taki wielki interfejs. - Wszystko praktycznie dzieje się jednak w systemach lokalnych, czyli gabinetowych, aptecznych, szpitalnych, natomiast system P1 służy praktycznie tylko do tego, żeby wymieniać informacje między tymi systemami - wyjaśnia. Aby coś takiego przeprowadzić, nie wystarczy tylko na papierze opublikować specyfikacje usług sieciowych. - Dajemy też środowisko informatyczne, testowe z gotowymi usługami, w którym firmy informatyczne będą sprawdzić, czy na bazie tej dokumentacji integracyjnej te usługi zostaną prawidłowo zaimplementowane w ich systemach - opisuje Marcin Węgrzyniak.

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...