e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówOd piątku 24 listopada obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów medycznych. Zmiany, które wytyczyło Ministerstwo Zdrowia dotyczą między innymi nowych wymagań co do pomieszczeń, w których przechowywane są odpady oraz konieczności umieszczenia termometru w urządzeniach chłodniczych. Na dostosowanie gabinetów do wymagań nowego rozporządzenia mamy 18 miesięcy.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówRzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej, Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości z apelem o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci narażonych na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w trakcie ciąży.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówRzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję o uznaniu praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów w związku z brakiem zapewnienia właściwej obsady lekarzy w podmiocie leczniczym, która monitorowałaby całodobowo stan zdrowia pacjentów, zapewniała ciągłość leczenia oraz nadzorowała proces leczenia. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 14 listopada br. stanął po stronie Pacjentów i potwierdził decyzję wydaną przez Rzecznika (sygn. akt II OSK 1929/17).

   

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówNa początku listopada ma zapaść wyrok w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia urodzonego przedwcześnie noworodka. Sprawa będzie się toczyć przed sądem w Białymstoku, prokuratura wnioskuje o kary 6 tys. zł grzywny dla lekarza i po 2 tys. zł dla położnych.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówPrawdopodobnie od 2019 roku ciężarne i matki zaraz po porodzie będą wykonywały test depresji Becka. Będzie on wykonywany trzykrotnie - w pierwszym trymestrze ciąży, miesiąc przed planowanym porodem oraz miesiąc po porodzie.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówMinister Zdrowia Konstanty Radziwiłł uważa, że wciąż pokutują mity, że jest pewna ilość alkoholu, którą kobieta może wypić nie szkodząc dziecku. To nieprawda, najmniejsza dawka może mieć negatywne skutki – powiedział minister Radziwiłł podczas konferencji.

  NFZ duzeOferenci nie przygotowali się wystarczająco dobrze do konkursu w zakresie ginekologii i położnictwa – tak uważa Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ i zapowiada ponowny konkurs. Liczne braki miały oferty, które do tej pory wpłynęły, nawet mimo długiego czasu na ich przygotowanie – twierdzi łódzki NFZ.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówNie do końca tego roku, ale do 31 grudnia 2018 lekarze mają czas, aby wdrożyć w swoich gabinetach systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 20 lipca Sejm przyjął znowelizowaną ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która obowiązuje od kilku dni.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówSzpitale od lipca 2015 r. wykonują trzy razy więcej znieczuleń przy porodach. Dzieje się tak, od kiedy NFZ zaczął dodatkowo finansować znieczulenia zewnątrzoponowe.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówO staranne zabezpieczanie danych osobowych pacjentów apeluje Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. Taki apel wiceminister wystosowała w piśmie kierowanym do Okręgowych Izb Lekarskich. Powodem są coraz częstsze przypadki nieprzestrzegania przez placówki medyczne przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówObowiązujące dziś papierowe dokumenty: „Prawo wykonywania zawodu lekarza" i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" ma zastąpić karta elektroniczna, która będzie wielkości dowodu. Umożliwi ona lekarzom składanie podpisu elektronicznego. Karta, dzięki wbudowanemu mikroprocesorowi, uwierzytelni lekarza w systemach elektronicznych.

  e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówBędzie możliwe podwyższenie wyceny świadczeń medycznych dzięki rezerwie ogólnej, ujętej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017. Chodzi o kwotę w wysokości blisko 738 mln złotych.

  26488251 xxlBlisko 45 procent więcej postępowań dotyczących błędów medycznych niż rok wcześniej prowadziły polskie prokuratury w 2016 roku. W sumie było to 4963 postępowań.

  46430530 xxlSzpital w Busku Zdroju w Świętokrzyskiem jest pod lupą prokuratury. Działania prawne zostały podjęte po tym, jak zmarł tam noworodek. Rodzina zarzuca lekarzom niedopełnienie obowiązku, ojciec twierdzi, że cesarskie cięcie wykonano za późno.

  Sprzęt Ginekologiczny

  loading...